top of page

Raise your vibration

Van jongs af aan zijn we gewend om het pad van A naar B te volgen. Stempels die er geplakt worden waar we mee identificeren. Als we nu maar goed ons best doen dan komt er een dag dat..


It’s a trap!


Door al de systemen en hokjes waar we zijn ingepropt, zijn we ons licht steeds meer gaan vergeten. Alles opvolgen van buiten heeft ons weggedreven van eigen wijsheid en liefde die in ons huist. Levensenergie geven we weg aan buiten, waardoor het lichaam uit balans raakt. We zijn blij gemaakt met een leuke opvulling van buiten. Deze opvulling zal echter nooit een vervulling geven. Het blijft knagen van binnen.


The Temple Within gaat over voelen, resoneren en vibreren. Het tantrische pad in bevrijding en expansie. Ieder gevoel mogen we een warm welkom heten. Niets te fixen of verbeteren. Aanwezig zijn om te ontvangen.


Verruimen en expansie gaat over bewustzijnsverruiming. Uitzoomen om patronen te zien. Te zien wat er allemaal afspeelt in ons hoofd. Te zien waar we mee identificeren. Gedachtes die gevangenhouden en ons in hetzelfde rad laten lopen.


Verruimen gaat over spelen in de energie. Zien en ervaren dat verleden, heden en toekomst hier en nu plaatsvinden. Verruimen gaat over ons licht herinneren. Meester te zijn over onze eigen werkelijkheid. Het ongebaande pad van ons hart te lopen. We zijn hier om onze volledige potentie te leven en onze unieke gift te delen met de wereld om ons heen. We zijn hier om vanuit vrijheid met elkaar te verbinden en de extase van het leven te ervaren.


In vreugde en overvloed
Comments


bottom of page